BACK TO EXPLORE

ดอกไม้แห่งราชัน บุหงาโครงการหลวง

มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมภาครัฐ-เอกชน และนักจัดดอกไม้ชาวไทย ถวายความอาลัยแด่ ในหลวง รัชกาลที่ 9

มูลนิธิโครงการหลวง จับมือ ภาครัฐ-เอกชน พร้อมนักจัดดอกไม้มืออาชีพ ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  จัดทำประติมากรรมจากดอกไม้แห้ง ภายใต้ชื่องาน “ดอกไม้แห่งราชัน บุหงาโครงการหลวง” โดย 3 - 5 ธันวาคมที่ผ่านมา ได้เปิดให้ปวงชนชาวไทย ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการปักดอกไม้ถวายอาลัย จำนวน 9,999 ดอก เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งงานจัดถึง 11 ธค.นี้ ที่ชั้นเอ็ม สยามพารากอน

ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายตลาด มูลนิธิโครงการหลวง เปิดเผยว่า โครงการบุหงาโครงการหลวง มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ ภาครัฐเอกชน จัดงาน “ดอกไม้แห่งราชัน บุหงาโครงการหลวง” วัตถุประสงค์หลักของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อปวงชนชาวไทย และ เพื่อเป็นการสานต่อในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ประดับแห้ง ภายใต้ตราสินค้า บุหงาโครงการหลวง มูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งเป็นพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการพัฒนาโครงการบุหงาโครงการหลวง มูลนิธิโครงการหลวง 

“ดอกไม้แห่งราชัน บุหงาโครงการหลวง” เป็นการจัดแสดงประติมากรรม จากผลิตภัณฑ์ไม้ประดับแห้ง ภายใต้ตราสินค้า บุหงาโครงการหลวง มูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 11 ธันวาคม 2559 ณ บริเวณฮอลล์ออฟเฟม ชั้นเอ็ม ศูนย์การค้าสยามพารากอน เวลา 10.00 – 22.00 น.

ดอกไม้แห่งราชัน บุหงาโครงการหลวง นับเป็นงานสำคัญที่ได้รวมนักจัดดอกไม้ชาวไทยจำนวนมาก มาร่วมทุ่มเทและสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อถวายอาลัยและร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของปวงชนชาวไทยตลอดรัชสมัยของพระองค์ ผ่านความงดงามของการรังสรรค์ประติมากรรมดอกไม้แห้งขนาดใหญ่ทั้งแบบสากลและแบบศิลปะไทย และเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อร้อยดวงใจของคนไทยทั้งชาติเข้าด้วยกัน 

 

โดยพื้นที่การจัดงานแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก คือ  

โซนที่ 1 : รวมใจภักดิ์ถวายอาลัย มูลนิธิโครงการหลวง และองค์กรผู้สนับสนุน อาทิ  บมจ.ปตท. ธนาคารออมสิน DTGO ศูนย์การค้าสยามพารากอน กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการและซุปเปอร์ริช ร่วมจัดทำประติมากรรมจากดอกไม้แห้ง เป็นจุดศูนย์กลางของงาน (Landmark) เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยให้พสกนิกรชาวไทยได้มีส่วนร่วมจัดทำประติมากรรม โดยการปักดอกไม้ ระหว่างวันที่ 3 – 5 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีประชาชนสนใจและร่วมสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการปักดอกไม้ถวายอาลัยจำนวน 9,999 ดอก  

โซนที่ 2 : สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นพื้นที่การจัดแสดงดอกไม้ จากความคิดสร้างสรรค์ และออกแบบตกแต่งอย่างสวยงาม โดยผู้เชี่ยวชาญการจัดดอกไม้ชาวไทย สถาบันการศึกษา สมาคม และองค์กรเอกชนต่างๆ บนพื้นที่ 2X3 เมตร โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของโครงการบุหงาโครงการหลวง มูลนิธิโครงการหลวง เพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อปวงชนชาวไทย

โซนที่ 3 : สืบสานพระราชดำริ เป็นการจัดนิทรรศการ ผลิตภัณฑ์ไม้ประดับแห้ง ภายใต้ตราสินค้า บุหงาโครงการหลวง มูลนิธิโครงการหลวง จากอดีตถึงปัจจุบัน รวมถึงที่มาของผลิตภัณฑ์ต่างๆของมูลนิธิโครงการหลวง ที่เน้นมาตรฐานการผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น

และโซนสุดท้ายคือ โซนที่ 4 : ฝากไว้ในแผ่นดิน เป็นการออกร้านของโครงการบุหงาโครงการหลวง เพื่อแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า บุหงาโครงการหลวง


อนึ่งการจัดงาน “ดอกไม้แห่งราชัน บุหงาโครงการหลวง” ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชนที่ต้องการสนับสนุน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรบนพื้นที่สูงที่ปลูกดอกไม้ในโครงการหลวงอย่างยั่งยืน และเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ไม้ประดับแห้งให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง โดยผู้สนับสนุนการจัดงานประกอบด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ศูนย์การค้าสยามพารากอน บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด และบริษัท ซุปเปอร์ริช อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด