BACK TO EXPLORE

14th Anniversary Siam Paragon Shopping Festival

30 พ.ย. 62 – 31 ธ.ค. 62

ช้อปครบตามยอดซื้อ ลุ้นรับสร้อยข้อมือเพชร 4.4 กะรัต

ร่วมเฉลิมฉลอง 14 ปีพารากอน ช้อปสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าสยามพารากอนและพารากอนดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ครบทุก 2,000 บาท รับคูปองชิงโชคลุ้นรับสร้อยข้อมือประดับเพชรน้ำงาม 14 เม็ดสุดหรูจากแบรนด์ Premiera Exquisite Jewellery น้ำหนักรวม 4.4 กะรัต มูลค่า 550,000 บาท จำนวน 4 รางวัล รวมมูลค่า 2,200,000 บาท โดยแบ่งเป็น 1 รางวัล/1สัปดาห์

สัปดาห์ที่ 1
ระยะเวลากิจกรรม : 30 พฤศจิกายน 2562 – 8 ธันวาคม 2562
จับรางวัล : 11 ธันวาคม 2562
ประกาศรางวัล : 13 ธันวาคม 2562

สัปดาห์ที่ 2
ระยะเวลากิจกรรม : 9 ธันวาคม 2562 – 15 ธันวาคม 2562
จับรางวัล: 17 ธันวาคม 2562
ประกาศรางวัล : 20 ธันวาคม 2562

สัปดาห์ที่ 3
ระยะเวลากิจกรรม : 16 ธันวาคม 2562 – 22 ธันวาคม 2562
จับรางวัล : 24 ธันวาคม 2562
ประกาศรางวัล: 27 ธันวาคม 2562

สัปดาห์ที่ 4
ระยะเวลากิจกรรม : 23 ธันวาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562
จับรางวัล: 7 มกราคม 2563
ประกาศรางวัล: 10 มกราคม 2563

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายชิงโชค
1. รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้าสยามพารากอนและพารากอนดีพาร์ทเม้นสโตร์ตามเงื่อนไขที่กำหนดมาแลกรับคูปองภายในวันเดียวกันเท่านั้น ที่เคาน์เตอร์ Redemption ชั้น M Stardome โดยครบทุก 2,000 บาท แลกรับคูปองชิงโชค 1 ใบ
2. จำกัดการรับคูปองชิงโชคสูงสุด 100 ใบ/ท่าน/วัน
3. สงวนสิทธ์ในการแลกวันต่อวัน (วันที่ในใบเสร็จต้องเป็นวันที่เดียวกับที่ทำการแลกคูปอง)
4. กิจกรรมสัปดาห์ที่1 เริ่มรับคูปองวันที่ 30 พ.ย. 62 หมดเขตรับคูปองวันที่ 8 ธ.ค. 62 เวลา 22.00 น. จับรางวัลในวันที่ 11 ธ.ค. 62 เวลา 15.00 น ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน จำนวน 1 รางวัล ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 13 ธ.ค. 62 กิจกรรมสัปดาห์ที่ 2 เริ่มรับคูปองวันที่ 9 ธ.ค. 62 หมดเขตรับคูปอง 15 ธ.ค. 62 เวลา 22.00 น. จับรางวัลในวันที่ 17 ธ.ค. 62 เวลา 15.00 น . ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน จำนวน 1 รางวัล ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 20 ธ.ค. 62 กิจกรรมสัปดาห์ที่ 3 เริ่มรับคูปองวันที่ 16 ธ.ค. 62 หมดเขตรับคูปอง 22 ธ.ค. 62 เวลา 22.00 น.จับรางวัลในวันที่ 24 ธ.ค. 62 เวลา 15.00 น ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน จำนวน 1 รางวัลประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 27 ธ.ค.62 และกิจกรรมสัปดาห์ที่ 4 เริ่มรับคูปองวันที่ 23 พ.ย. 62 หมดเขตรับคูปอง 31 ธ.ค. 62 เวลา 22.00 น. จับรางวัลในวันที่ 7 ม.ค. 63 เวลา 15.00 น ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน จำนวน 1 รางวัล ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 10 ม.ค. 63 ณ เว็บไซต์ www.siamparagon.co.th, www.onesiam.com ผู้โชคดีติดต่อรับรางวัลภายใน 30 วันหลังวันนัดรับรางวัลมิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
5. ผู้ร่วมรายการจะต้องเขียน ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อย่างชัดเจน ลงบนคูปองชิงโชค มิฉะนั้นถือเป็นโมฆะ
6. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้าที่ยังไม่มีการจ่ายมัดจำจริง หรือ การจ่ายมัดจำที่สามารถคืนเงินได้, การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น, การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange) ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของสมนาคุณให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกำหนดก่อนหรือจนกว่าของสมนาคุณจะหมด
7. ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% เป็นเงินสดจากมูลค่าของรางวัล และต้องนำมูลค่าของรางวัลและค่าหักภาษี ณ ที่จ่ายไปรวมกับรายได้เพื่อยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อกรมสรรพากรในปลายปีที่ได้รับรางวัล
8. ทางศูนย์การค้าสยามพารากอน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดมูลค่าของรางวัล
9. ของรางวัลไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นๆ ได้
10. สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะลูกค้าสัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น (ยกเว้นชาวต่างชาติที่เป็นนักท่องเที่ยว)
11. พนักงานร้านค้าในศูนย์การค้า สยามพารากอน , พารากอนดีพาร์ทเม้นสโตร์, สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่, พนักงานบริษัทสยามพิวรรธน์ จำกัด, พนักงานบริษัท สยามพารากอนรีเทล จำกัดและบริษัทฯ ในเครือทั้งหมดรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการ
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาเงื่อนไข ข้อกำหนดหรือของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อพิพากคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดช้อปครบ1.5 ล้านบาท/วัน รับฟรีบัตรจอดรถรายปี Siam Paragon

ช้อปสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าสยามพารากอนและพารากอน ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ ครบ 1,500,000 บาท ภายใน 1 วัน (จำกัดใบเสร็จจากศูนย์การค้าสยามพารากอนขั้นต่ำ 10,000 บาทขึ้นไป และ ใบเสร็จจากพารากอนดีพาร์ทเมนท์สโตร์ขั้นต่ำ 10,000 บาทขึ้นไป) รับฟรีบัตรจอดรถรายปี Siam Paragon (บัตรมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ออกบัตรจอดรถ) จำกัด 140 สิทธิ์ท่านแรกเท่านั้น

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายรับบัตรจอดรถรายปี Siam Paragon
1. รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้าสยามพารากอน และ สยามพารากอนดีพาร์ทเม้นสโตร์ ครบ 1,500,000 บาท ภายใน1วัน (จำกัดใบเสร็จที่รวบรวมจากศูนย์การค้าสยามพารากอนขั้นต่ำ 10,000 บาทขึ้นไปและ ใบเสร็จที่รวบรวมจาก พารากอนดีพาร์ทเมนท์สโตร์ขั้นต่ำ 10,000 บาทขึ้นไป) ลงทะเบียนรับบัตรจอดรายปีสยามพารากอนฟรี ที่เคาน์เตอร์ Redemption ชั้น M Stardome
2. บัตรจอดรถมีอายุ 1 ปี นับจากวันออกบัตร
3. จำกัด 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ /ตลอดรายการ, จำกัด 140 สิทธิ์ท่านแรกเท่านั้น
4. ของรางวัลไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นๆได้
5. สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้นหรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของสมนาคุณเท่านั้น
6. เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล คือ ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ + บัตรประชาชน และ บัตรเครดิต+เซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
7. พนักงานขายของร้านค้าเช่าหากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเองไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายใดได้
8. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้าที่ยังไม่มีการจ่ายมัดจำจริง หรือ การจ่ายมัดจำที่สามารถคืนเงินได้, การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น,การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange) ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของสมนาคุณให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกำหนดก่อนหรือจนกว่าของสมนาคุณจะหมด
9. ใบเสร็จที่ร่วมรายการนี้แล้ว ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นๆของศูนย์ฯได้
10. กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
11. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกรับของสมนาคุณ
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
14. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับบัตรจอดรถไปแล้ว ทางศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับการใช้ บัตรจอดรถที่ได้รับไปแล้ว โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
15. ในกรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด


Platinum M Card: 14th Anniversary Siam Paragon World Magical Celebrations

Daily Top Spenders (1- 14 ธันวาคม 2562)
สมาชิก The Scarlet Diamond และ Platinum M Card ที่มียอดสะสมขั้นต่ำ 1 ล้านบาทขึ้นไป ภายใน 1 วัน สูงสุด 3 ท่านแรก โดยจะต้องมียอดซื้อภายในศูนย์การค้าฯ ขั้นต่ำ 8 แสนบาทขึ้นไป และยอดซื้อภายในห้างสรรพสินค้าฯ ขั้นต่ำ 2 แสนบาทขึ้นไป (เทียบเท่ายอดซื้อศูนย์การค้าฯ 80% / ห้างฯ 20% จากยอดสะสม) รับของรางวัลพิเศษตามลำดับ โดยแบ่งเป็น 3 รางวัล / วัน

อันดับที่ 1 iPad Pro 11” 256 GB + Smart Keyboard + Apple Pencil + บัตรกำนัลห้างฯ 5,000 บาท (1 รางวัล/วัน, รวมเป็น 14 รางวัล)
อันดับที่ 2 พัดลมกรองอากาศ Dyson Pure Cool TP04 + บัตรกำนัลห้างฯ 5,000 บาท (1 รางวัล/วัน, รวมเป็น 14 รางวัล)
อันดับที่ 3 กระเป๋า Off-White™️ QUOTE TOTE Bag + บัตรกำนัลห้างฯ 5,000 บาท (1 รางวัล/วัน, รวมเป็น 14 รางวัล)

เงื่อนไข:
1. โปรโมชั่นเฉพาะสมาชิก The Scarlet Diamond และ Platinum M Card ที่มียอดใช้จ่ายภายในวันที่ 1 – 14 ธันวาคม 2562 เท่านั้น
2. Daily Top Spenders จะต้องมียอดซื้อสะสมครบ 1 ล้านบาทขึ้นไปภายในวัน โดยจะต้องมียอดซื้อภายในศูนย์การค้าฯ ขั้นต่ำ 8 แสนบาทขึ้นไป และยอดซื้อภายในห้างสรรพสินค้าฯ ขั้นต่ำ 2 แสนบาทขึ้นไป (เทียบเท่ายอดซื้อศูนย์การค้าฯ 80% / ห้างฯ 20% จากยอดสะสม)
3. ยอดซื้อศูนย์การค้าฯ และห้างฯ ยกเว้นการซื้อบัตรกำนัล, บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ ทุกประเภท, การจองสินค้าที่ยังไม่มีการจ่ายค่ามัดจำจริงหรือการจ่ายมัดจำที่สามารถคืนเงินได้, การซื้อเพื่อการค้า/ขายส่ง, ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ หรือซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน, ค่าประกันชีวิต, ค่าน้ำ , ค่าไฟ, ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น, การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange), สินค้าแลกซื้อ, ยา, สุรา, Wine Cellar, บุหรี่, บัตรกำนัล, บัตรเติมเงินทุกประเภท, ค่าประกันภัย, ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, สินค้าที่เข้าร่วมโปรแกรมแบ่งชำระ และการซื้อเพื่อการพาณิชย์ (ใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีที่ออกในนามบริษัท ไม่สามารถร่วมรายการได้)
4. สงวนสิทธิ์ 1 สมาชิก ต่อ 1 รางวัล ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
5. สมาชิกฯ จะต้องติดต่อสะสมยอดซื้อภายใน 1 วัน ที่ Platinum Club ชั้น M สยามพารากอน เท่านั้น
6. ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัล ตั้งแต่วันที่ 2 – 15 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ที่ Platinum Club ชั้น M สยามพารากอน เท่านั้น
7. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
8. พนักงาน บจ. เดอะมอลล์กรุ๊ป / ดิ เอ็มโพเรียม / สยามพารากอน / สยามพิวรรธน์ / ผู้แทนขาย และผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการส่งเสริมและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
11. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และติดต่อขอรับรองรางวัลได้ที่ Platinum Club ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน โทร. 0-2610-8080 และ 0-2610-8107 ในวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 21.00 น. ของช่วงเวลาทำการเท่านั้น

บัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย รับคะแนนสะสม 10X

30 พ.ย. 62 – 31 ธ.ค. 62 เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย รับคะแนนสะสม KBank Reward Point 10x*** เมื่อใช้จ่ายที่ร้านแฟชั่นลักชัวรี นาฬิกาลักชัวรี และจิวเวลรี่ที่ร่วมรายการ ช้อปครบทุก 10,000 บาท/เซลส์สลิป รับคะแนนสะสม 10 เท่า (จำกัดยอดใช้จ่ายในการคำนวณคะแนนสะสม 500,000 บาท/เซลส์สลิป และสูงสุด 1,000,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ)

***เงื่อนไข:
1. สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย ที่มียอดใช้จ่ายร้านแฟชั่นลักชัวรี นาฬิกาลักชัวรี และจิวเวลรี่ ที่ร่วมรายการ ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนเท่านั้น
2. นำใบเสร็จและเซลส์สลิปที่ใช้จ่ายภายใต้ชื่อ-สกุลเดียวกัน หมายเลขบัตรเครดิตเดียวกัน และภายในวันเดียวกัน ลงทะเบียนรับคะแนนสะสมได้ที่ จุด Redemption ชั้น M สยามพารากอน เฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์ ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. 62 – 31 ธ.ค. 62 เท่านั้น
3. จำกัดการคำนวณยอดใช้จ่ายเพื่อรับคะแนนสะสมสูงสุด 500,000 บาท/ เซลส์สลิป และสูงสุด 1,000,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ, คะแนนสะสมที่ได้รับรวมคะแนนสะสมปกติแล้ว • ธนาคารจะคำนวณคะแนนสะสมพิเศษ จากยอดใช้จ่ายทุกๆ 10,000 บาท ยอดที่เกินจากทุก 10,000 บาท จะไม่ถูกนำมาคำนวณคิดคะแนนสะสมพิเศษ
4. ผู้ถือบัตรเครดิตที่ได้รับคะแนนสะสมจากรายการส่งเสริมการขายนี้แล้วไม่สามารถรับโปรโมชั่นจากรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้อีก

**/***เงื่อนไขรวม:
1. รายการแบ่งจ่ายรายเดือน KBank Smart Pay KBank Smart Pay by Phone การซื้อสินค้าจาก พารากอน ดีพาร์ทเมนท์ สโตร์, Gourmet Market, Food Hall, Take Home, Power Mall, Sports Mall และร้านค้าพื้นที่เช่าของห้างฯ, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้าที่ยังไม่มีการจ่ายมัดจำจริง หรือ การจ่ายมัดจำที่สามารถคืนเงินได้, การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น, การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange) ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
2. ผู้ถือบัตรจะได้รับคะแนนสะสม/เครดิตเงินคืนในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
3. ผู้ถือบัตรไม่สามารถนำใบเสร็จหรือเซลส์สลิปมารวมคิดในการรับคะแนนสะสม/เครดิตเงินคืนสำหรับรายการนี้ได้
4. กรณีที่ทางผู้ถือบัตรฯ ปฏิเสธการจ่ายเงินรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต หรือทางร้านค้าคืนยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไม่ว่า กรณีใดๆ ภายหลังจากที่ทางธนาคารได้มอบคะแนนสะสม/เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต ธนาคารจะหักคะแนนสะสม/เครดิตเงินคืนออกจากบัญชีที่ธนาคารได้เข้าคะแนนสะสม/ เครดิตเงินคืนให้
5. คะแนนสะสม/เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยนมือหรือแลกเป็นเงินสดได้
6. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการให้คะแนนสะสม/เครดิตเงินคืน โดยยึดถือข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นสาคัญ และไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล หรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ ซึ่งผู้ถือบัตรควรเก็บเซลส์สลิปไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง และเพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น
7. ผู้ถือบัตรที่จะได้รับคะแนนสะสม/เครดิตเงินคืน จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร จนถึงวันที่ได้รับคะแนนสะสม/เครดิตเงินคืน
8. ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนดและยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 0 2888 8888สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

รับบัตรกำนัล/เครดิตเงินคืน สูงสุด 17%**

สำหรับบัตรเครดิตธนาคารธนชาติ
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 24,000 บาท**
พิเศษรับเพิ่ม Starbucks Card สูงสุด 12,000 บาท** และคะแนน T-Rewards สูงสุด 36,000 บาท**

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด
**เงื่อนไขเป็นไปตามรายการ ONESIAM The Magical Tales (21 พ.ย. 62 - 12 ม.ค. 63) 
*/**โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดลงทะเบียน ชั้น M ฝั่ง Star Dome สยามพารากอน