BACK TO EXPLORE

Platinum M Card : Shopping Loves Entertaining Deal

25 ธันวาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก Platinum M Card
25 ธันวาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563

เมื่อสมาชิก Scarlet Diamond และ Platinum M Card ช้อปครบ 20,000 บาทขึ้นไป ต่อ 1 ใบเสร็จ ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน

รับทันที บัตรชมภาพยนตร์ Honda Ultimate Screen ที่ Paragon Cineplex มูลค่า 2,800 บาท* สำหรับ 2 ที่นั่ง (จำนวน 50 รางวัล)

*จำกัด 1 ใบเสร็จ / 1 รางวัล / 1 สมาชิก ตลอดรายการ

เงื่อนไข
• โปรโมชั่นเฉพาะสมาชิก The Scarlet Diamond และ Platinum M Card เท่านั้น ที่ช้อปและสะสมยอดซื้อผ่านบัตรฯ ครบตามเงื่อนไข
• โปรโมชั่นระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น
• จำกัด 1 ใบเสร็จ ต่อ 1 รางวัล ต่อ 1 สมาชิก ตลอดรายการ
• เงื่อนไขการใช้บัตรชมภาพยนตร์ Honda Ultimate Screen เป็นไปตามบริษัท สยาม ซีนีเพล็กซ์ จํากัด กำหนด
• บัตรชมภาพยนตร์ Honda Ultimate Screen หมดอายุ 31 พฤษภาคม 2564
• สยามพารากอน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในทุกกรณี หากสมาชิกฯ ไม่สามารถใช้บัตรชมภาพยนตร์ Honda Ultimate Screen ได้
• สงวนสิทธิ์ให้สมาชิกที่มารับของรางวัลด้วยตัวเองเท่านั้น หรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของรางวัลเท่านั้น
• สงวนสิทธิ์ไม่รับแลกของรางวัลต่างๆด้วยการมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่บริการสมาชิกฯ ดำเนินการแลกรับแทน ในทุกกรณี
• ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
• สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ: ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, การซื้อบัตรกำนัล หรือบัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, ใบเสร็จมัดจำสินค้าต่างๆ ไม่สามารถนำมาแลกรับของรางวัลได้, การซื้อเพื่อการค้า, การซื้อเพื่อขายส่ง
• กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
• ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของสมนาคุณไปแล้ว ทางศูนย์ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของสมนาคุณโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• พนักงานขายของร้านค้าเช่าหากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเองไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายได้
• พนักงาน บจ. เดอะมอลล์กรุ๊ป / ดิ เอ็มโพเรียม / สยามพารากอน / สยามพิวรรธน์ / บริษัทฯ ในเครือ / ผู้แทนขาย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถใช้สิทธิ์เพื่อขอรับบริการ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ / สิทธิประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
• เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
• ติดต่อรับของรางวัล และสะสมยอดใช้จ่ายได้ที่ Platinum Club ชั้น M ฝั่งเหนือ ศูนย์การค้าสยามพารากอน 0-2610-8080