BACK TO EXPLORE

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์  ณ  ศูนย์การค้าสยามพารากอน
24 มิถุนายน  – 31 สิงหาคม 2560
ใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 17%*

ประเภทบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ที่ร่วมรายการ
- บัตร PB / First / Prime
  วันจันทร์ - วันศุกร์ แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10%
  วันเสาร์ - วันอาทิตย์ แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 17%
- บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ประเภทอื่น
  วันจันทร์ - วันศุกร์ แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10%
  วันเสาร์ - วันอาทิตย์ แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%

จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 100,000 คะแนน / ท่าน / ศูนย์ฯ /รายการ และลงทะเบียนในวันที่ซื้อสินค้าและจุดลงทะเบียนที่กำหนด

จุดแลกรับการสมนาคุณ : ชั้น M  ฝั่ง Stardome  ศูนย์การค้าสยามพารากอน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการแลกรับเครดิตเงินคืน  
- สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ( ผู้ถือบัตร) เมื่อใช้จ่ายที่ศูนย์การค้าที่ร่วมรายการระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2560
- บัตรเครดิตนิติบุคคล และ บัตร  Family Plus  ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
- สงวนสิทธิ์สำหรับการใช้จ่ายที่ร้านค้าเช่าภายในศูนย์การค้าที่ร่วมรายการ คือ ร้านค้าเครื่องประดับ / ร้านค้า Furniture ชุดเครื่องนอน / นาฬิกา / แว่นตา / เสื้อผ้า เครื่องหนัง กระเป๋า รองเท้า
- ยกเว้นการใช้จ่ายภายในห้างฯ Siam Paragon / Gourmet Market /Power Mall / B Trend / Sportmall  สินค้าผ่อนชำระ การใช้จ่ายที่ร้าน Mobile ร้าน AIS / DTAC / True / Jaymart / Istudio / Vertu / Samsung / ร้านอาหาร / บัตรโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์มือถือรายเดือน บัตรเติมเงิน  Gift Card Voucher
- ลูกค้าต้องนำเซลล์สลิปและบัตรเครดิตตัวจริง  มาลงทะเบียน ณ จุดแลกรับการสมนาคุณ ที่ธนาคารฯกำหนด ในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น
- ขอสงวนสิทธิ์ใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์และมีสถานะปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อตกลงของธนาคารฯและไม่เคยฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อบังคับหรือเงื่อนไขใดๆ
- จำกัดการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืน 100,000  คะแนน / รายการ / ท่าน / ศูนย์การค้า
- คะแนนสะสมที่แลกรับเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถยกเลิก/ ขอคืนหรือทอนเป็นเงินสดได้
- ไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า ( Point Advanced )
- เงินคืนจะปรากฏในใบแจ้งหนี้ ภายใน 5 วัน หลังทำรายการ
- ในกรณีที่ทางธนาคารฯ ตรวจสอบพบว่าผู้ที่ได้รับคะแนนไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไข ทางธนาคารฯมีสิทธิ์ ขอคืนคะแนนสะสมได้
- ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาในการมอบคืนเงินหรือยุติรายการดังกล่าวนี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารฯ เป็นที่สิ้นสุด
- สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-777-7777