BACK TO EXPLORE

S.O.S SALE @ ONESIAM

29 กุมภาพันธ์ 2563

รับส่วนลดสูงสุดถึง 80%

พบกับโปรโมชั่นพิเศษ รับส่วนลดสูงสุดถึง 80% จากร้านค้าชั้นนำมากมายที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าสยามพารากอน พร้อมกิจกรรมพิเศษมากมาย

ตรวจสอบรายชื่อร้านค้าในสยามพารากอนที่ร่วมรายการได้ที่ คลิก

แลกรับ ตั๋วหนัง หรือ Siam Gift Card เมื่อช้อปครบตามยอดซื้อ

ช้อปสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ หรือ สยามดิสคัฟเวอรี่ ครบตามยอดซื้อและเงื่อนไขที่กำหนด แลกรับ ตั๋วหนัง หรือ Siam Gift Card รวมมูลค่า 9.6 แสนบาท


สยามพารากอน
ช้อปครบ 1,500 บาทขึ้นไป รับทันที ตั๋วหนัง Paragon Cineplex 2 ที่นั่ง
(จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน/Tier/ศูนย์การค้า, จำกัด 500 สิทธิ์ ตลอดรายการ)

สยามเซ็นเตอร์ หรือ สยามดิสคัฟเวอรี่
- ช้อปครบ 1,500 บาทขึ้นไป
  รับทันที ตั๋วหนัง Paragon Cineplex 2 ที่นั่ง
  (สยามเซ็นเตอร์ จำนวน 200 สิทธิ์/วัน, สยามดิสคัฟเวอรี่ 200 สิทธิ์/วัน, รวม 400 สิทธิ์/วัน)
  (จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน/Tier/ศูนย์การค้า, จำกัด 400 สิทธิ์ ตลอดรายการ)
- ช้อปครบ 3,000 บาทขึ้นไป
  รับทันที Siam Gift Card มูลค่า 400 บาท (สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการ 800.- ขึ้นไป)
  (สยามเซ็นเตอร์ จำนวน 200 สิทธิ์/วัน, สยามดิสคัฟเวอรี่ 200 สิทธิ์/วัน, รวม 400 สิทธิ์/วัน)
  (จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน/Tier/ศูนย์การค้า, จำกัด 400 สิทธิ์ ตลอดรายการ)
- ช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไป
  รับทันที Siam Gift Card มูลค่า 800 บาท (สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการ 1,600.- ขึ้นไป)
  (สยามเซ็นเตอร์ จำนวน 200 สิทธิ์/วัน, สยามดิสคัฟเวอรี่ 200 สิทธิ์/วัน, รวม 400 สิทธิ์/วัน)
  (จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน/Tier/ศูนย์การค้า, จำกัด 400 สิทธิ์ ตลอดรายการ)

เงื่อนไข
1. รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้าแต่ละศูนย์ฯ มาแลกรับตั๋วหนัง Paragon Cineplex หรือ Siam Gift Card ตามเงื่อนไขที่กาหนด ภายในวันเดียวกันเท่านั้น ที่จุด Redemption Counter
2. ตั๋วหนัง Paragon Cineplex ใช้ได้ตามวันที่ที่ระบุหลังบัตรเท่านั้น
3. Gift Card ใช้สาหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ หรือ สยามดิสคัฟเวอรี่ เท่านั้น โปรดตรวจสอบร้านค้าที่เข้าร่วมรายการ Siam Gift Card ที่จุด Redemption
4. Gift Card มูลค่า 400 บาท 1 ใบ ใช้สาหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการ 800 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ เท่านั้น และ Gift Card มูลค่า 800 บาท 1 ใบ ใช้สาหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการ 1,600 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จเท่านั้น
5. ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ Siam Gift Card เพียง 1 ใบต่อการซื้อสินค้า 1 ใบเสร็จเท่านั้น
6. Siam Gift Card สามารถใช้ได้ภายในวันที่ 15 มี.ค. 2563
7. จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน/Tier/ศูนย์การค้า
8. สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้น หรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของสมนาคุณเท่านั้น
9. เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล คือ ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ + บัตรประชาชน และ บัตรเครดิต+เซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
10. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในพารากอน ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ และ ร้านค้าเช่าในพารากอน ดีพาร์ทเมนท์สโตร์, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้าที่ยังไม่มีการจ่ายมัดจำจริง หรือ การจ่ายมัดจำที่สามารถคืนเงินได้, การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น, การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange) ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของสมนาคุณให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกำหนดก่อนหรือจนกว่าของสมนาคุณจะหมด
11. พนักงานขายของร้านค้าเช่าและ เจ้าของร้านหากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเองไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายได้ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกของรางวัลหากพบว่าใบเสร็จที่นำมาแลกไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
12. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชั่นนี้แล้ว ไม่สามารถแลกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ของศูนย์ได้
13. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกรับของสมนาคุณ
14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
15. บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
16. กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
17. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของสมนาคุณไปแล้ว ทางศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับการใช้ของสมนาคุณที่ได้รับไปแล้ว โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
18. ในกรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด


สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

รับบัตรกำนัล/เครดิตเงินคืนสูงสุด 12%* จากบัตรเครดิต ONESIAM-KBANK, KTC, SCB
*- เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ กำหนด
- หากลูกค้าทำรายการผ่อนชำระกับทางธนาคารแล้วจะไม่สามารถรับสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้อีก
- ลงทะเบียน ณ จุดแลกของสมนาคุณ เคาน์เตอร์ Redemption

บัตรเครดิตวันสยาม–กสิกรไทย : รับคะแนนสะสม 9 เท่า

พิเศษ!! วันที่ 29 ก.พ. 63 เฉพาะบัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย
- รับคะแนนสะสม 9 เท่า* เมื่อช้อปครบทุก 8,000 บาท/เซลส์สลิป ที่สยามพารากอน

*เงื่อนไขรับคะแนนสะสม 9 เท่า ที่สยามพารากอน
1.สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย ที่มียอดใช้จ่ายครบทุก 8,000 บาท/ เซลส์สลิป ที่สยามพารากอน โดยรวบรวมใบเสร็จและเซลส์สลิปที่ใช้จ่ายภายใต้ชื่อ-สกุลเดียวกัน หมายเลขบัตรเครดิตเดียวกัน รับคะแนนสะสม KBank Reward Point 9 เท่า ในวันที่ 29 ก.พ. 63 เท่านั้น โดยลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน ที่ศูนย์การค้ากำหนด
2. จำกัดยอดใช้จ่ายในการคำนวณคะแนนสะสม 400,000 บาท/ ท่าน/ ตลอดรายการ จำกัดสิทธิ์ที่สยามพารากอน
3. คะแนนสะสมที่ได้รับจะได้รับเพิ่มจากคะแนนปกติธนาคารจะคำนวณคะแนนสะสมพิเศษ จากยอดใช้จ่ายทุกๆ 8,000 บาท ยอดที่เกินจากทุก 8,000 บาท จะไม่ถูกนำมาคำนวณคิดคะแนนสะสมพิเศษ
4. รายการแบ่งจ่ายรายเดือน KBank Smart Pay และ KBank Smart Pay by Phone การซื้อบัตรกำนัล หรือบัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
5. กรณีที่ทางผู้ถือบัตรฯปฏิเสธการจ่ายเงินรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต หรือทางร้านค้าคืนยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไม่ว่า กรณีใดๆ ภายหลังจากที่ทางธนาคารได้มอบคะแนนสะสมเข้าบัญชีบัตรเครดิต ธนาคารจะหักคะแนนสะสมออกจากบัญชีที่ธนาคารได้เข้าคะแนนสะสมให้
6. ผู้ถือบัตรเครดิตที่ได้รับคะแนนสะสมจากรายการส่งเสริมการขายนี้แล้วไม่สามารถรับโปรโมชั่นจากรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้อีก
7. ผู้ถือบัตรจะได้รับคะแนนสะสมในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตร ภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
8. คะแนนสะสมไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยนมือหรือแลกเป็นเงินสดได้
9. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการให้คะแนนสะสม โดยยึดถือข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นสำคัญ และไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล หรือปัญหา ทางเทคนิคต่างๆ ซึ่งผู้ถือบัตรควรเก็บเซลส์สลิปไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง และเพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น
10. ผู้ถือบัตรที่จะได้รับคะแนนสะสมต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือ บัตรเครดิตของธนาคาร จนถึงวันที่ได้รับคะแนนสะสม
11. ธนาคารมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 0 2888 8888

SCB ช้อปร้อนแรง

พิเศษ!! วันที่ 1 มีนาคม 2563 ที่สยามพารากอนเท่านั้น! แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20%*เมื่อใช้คะแนนเท่ายอดซื้อ
- SCB PRIVATE BANKING / SCB FIRST / SCB PRIME / SCB M LEGEND / SCB M LUXE
  แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20%
- บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ประเภทอื่นๆและ SCB M LIVE (ยกเว้นบัตรเครดิต Family Plus และบัตรเครดิตนิติบุคคล)
  แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%
*จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 100,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ และลงทะเบียนที่ชั้น M จุดแลกรับของสมนาคุณ ฝั่ง Stardome ในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น

เงื่อนไข
1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) ยกเว้น บัตรเครดิต Family Plus และบัตรเครดิตนิติบุคคล เมื่อใช้จ่าย ณ ร้านค้าเช่าที่ร่วมรายการโซนศูนย์การค้า สยามพารากอน เฉพาะวันที่ 1 มี.ค. 63 เท่านั้น
2. เฉพาะการใช้จ่าย ณ ร้านค้าเช่าที่ร่วมรายการ คือ ร้านค้าเครื่องประดับ ร้านค้าเฟอร์นิเจอร์ ชุดเครื่องนอน นาฬิกา แว่นตา เสื้อผ้า เครื่องหนัง กระเป๋า รองเท้า เครื่องดนตรี เครื่องหอม สถาบันกวดวิชา สถาบันสอนพิเศษ และร้านอาหารโซนศูนย์การค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
3. ยกเว้นการใช้จ่ายภายในห้างฯ พารากอน / Gourmet Market / Power Mall/ Sportmall/ Food Court / Takeaway/ Take Home / Entertainment zone/ ร้านหนังสือ / ร้านทอง/ คลินิกและสถาบันเสริมความงาม/ คอร์สออกกำลังกายและ Fitness/ ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านกล้อง เครื่องเสียง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ IT /รายการผ่อนชำระ 0% ทุกประเภท/ การใช้จ่ายที่ร้านมือถืออาทิ เช่น ร้าน AIS / DTAC / True / Banana IT/ Jaymart / iStudio / Vertu / Samsung / บัตรโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์มือถือรายเดือน บัตรเติมเงิน / Gift Card Voucher /ธุรกรรมทางการเงินกับทางธนาคาร/ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ/ เครื่องยนต์ และรถยนต์
4. ผู้ถือบัตรต้องนำเซลล์สลิปและบัตรเครดิตตัวจริงเพื่อมาลงทะเบียนที่ชั้น M จุดแลกรับของสมนาคุณ ฝั่ง Stardome ในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น
5. จำกัดการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 100,000 คะแนน / ท่าน /ตลอดรายการ
6. คะแนนสะสมที่แลกรับเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถยกเลิก/ ขอคืนหรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advanced) ได้
7. ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายภายใน 5 วันนับจากวันที่ทำรายการ
8. ผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืนจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงิน ตามข้อกำหนดของธนาคาร และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆ
9. ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขาย ธนาคารจะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคาร เมื่อผู้ถือบัตรขอใช้เกินกว่าวงเงินในแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะชำระเงินเข้าบัญชีเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคารก็ตาม
10. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ/หรือทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
11. ธนาคารมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
12. เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ โปรดตรวจสอบเงื่อนไข เพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือศูนย์บริการไทยพาณิชย์
โทร. 02-777-7777


จุดลงทะเบียนเพื่อแลกรับบัตรกำนัล
- Redemption Counter ชั้น M Stardome ศูนย์การค้าสยามพารากอน
- Redemption Counter ชั้น G สยามเซ็นเตอร์
- Redemption Counter ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่