BACK TO EXPLORE

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี Top Spender

ในแคมเปญ Siam Paragon Luxury Property Showcase 2017

รางวัลที่ 1 คุณสุมิตรา เอี่ยมธาราชัย
ได้รับรางวัลเอ็กซ์คลูซีฟทริปล่องเรือยอรต์สุดหรูที่ภูเก็ตจาก Boat Lagoon Yachting ดื่มดำประสบการณ์สุดหรู 1 วันบนเรือยอชต์สำหรับ 10 ท่านรวมบริการอาหาร เครื่องดื่ม และแชมเปญมูลค่า 350,000 บาท

รางวัลที่ 2 คุณภาณุทัต ลิมธงชัย
ได้รางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับฟู้โกว๊ก สำหรับ 2 ท่าน มูลค่า 100,800 บาท จาก Bangkok Airways และห้องพัก Turquoise Suite 4 วัน 3 คืนที่โรงแรม JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay พร้อมอาหารทุกมื้อมูลค่า 192,500 บาท

รางวัลที่ 3 คุณธนานาถ ล้อทอง
ได้รางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับฟู้โกว๊ก สำหรับ 2 ท่าน มูลค่า 100,800 บาท จาก Bangkok Airways และห้องพัก Turquoise Suite 4 วัน 3 คืนที่โรงแรม JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay พร้อมอาหารทุกมื้อมูลค่า 192,500 บาท

รางวัลที่ 4 คุณปริญญา แก้วประดับ
ได้รางวัลเครื่องดูดฝุ่น Dyson V8 Animal Vacuum ไร้สาย ใช้งานสะดวกรุ่นทรงพลังมากที่สุด มูลค่า 25,900 บาท

รางวัลที่ 5 คุณเกตุแก้ว อิทธิสรรณชัย
ได้รางวัลเครื่องดูดฝุ่น Dyson V8 Animal Vacuum ไร้สาย ใช้งานสะดวกรุ่นทรงพลังมากที่สุด มูลค่า 25,900 บาท


หมายเหตุ : ผู้มีรายชื่อดังกล่าวสามารถติดต่อรับของรางวัลได้ที่ฝ่ายการตลาดเบอร์ 02-610-8191 หรือ 090-198-4941 ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศรายชื่อในเว็บไซด์ของศูนย์การค้าสยามพารากอน หากไม่มารับของรางวัลในช่วงเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ / ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% และค่าใช้จ่ายอื่นๆอันเกิดจากการรับรางวัล / ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ทอน หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ / ผู้ได้รับรางวัลต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น