BACK TO EXPLORE

Siam Paragon World Fashion Trend A/W17-18

1 - 30 กันยายน 2560ช้อป 20,000 บาทขึ้นไป รับ Siam Gift Card 5,000 บาท*
สมาชิกบัตรเครดิตซิตี้แบงค์ช้อปเพียง 15,000 บาทขึ้นไป (จำกัด 30 ท่านแรก/สัปดาห์)
สมาชิกบัตรแพลตินั่ม ช้อปครบ 200,000 ขึ้นไป รับเพิ่มอีก 5,000 บาท**

เมื่อซื้อสินค้าจากร้านแฟชั่นแบรนด์เนมที่ร่วมรายการ
*จำกัด 100 รางวัล/สัปดาห์ (รวม 400 รางวัล)
*จำกัด 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์ตลอดรายการ / รวมใบเสร็จร้านค้าที่ร่วมรายการภายในวันได้
**ลูกค้าบัตรแพลตินั่มจำกัด 25 รางวัล/สัปดาห์ (รวม 100 รางวัล) จำกัด 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์ตลอดรายการ และไม่ให้รวมใบเสร็จ

สัปดาห์ที่ 1 : เริ่มศุกร์ที่ 1 – พฤหัสบดีที่ 7 ก.ย. 60
สัปดาห์ที่ 2 : เริ่มศุกร์ที่ 8 – พฤหัสบดีที่ 14 ก.ย. 60
สัปดาห์ที่ 3 : เริ่มศุกร์ที่ 15 – พฤหัสบดีที่ 21 ก.ย. 60
สัปดาห์ที่ 4 : เริ่มศุกร์ที่ 22 – พฤหัสบดีที่ 28 ก.ย. 60

*ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์พร้อมเอกสารใบเสร็จรับเงินและสำเนาบัตรประชาชน ที่จุด Redemption Stardome, ชั้น M (ฝั่งหน้าร้าน Valentino)
*โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าที่พำนักในประเทศไทยเท่านั้น ไม่รวมนักท่องเที่ยวสิทธิพิเศษเฉพาะบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ทุกประเภท

ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืน 12.5% เมื่อใช้คะแนนสะสมซิตี้รีวอร์ดเท่ากับยอดใช้จ่าย
- รับเครดิตเงินคืน 12.5% สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ เอ็ม วีซ่า และซิตี้ อัลทิม่า
- รับเครดิตเงินคืน 10% สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ประเภทอื่นๆ

Terms & Conditions:
- ยกเว้น บัตรฯซิตี้ แคชแบ็ค ,ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส ,ซิตี้ ซิมพลิซิตี้ และบัตรเสริม ไม่ร่วมรายการ
- จำกัดยอดใช้จ่ายในการแลกคะแนนสะสมและเครดิตเงินคืนในต่อที่ 1 300,000 บาท/ บัตรฯ/ รวมทุกศูนย์การค้า ตลอดรายการ


ต่อที่ 2 รับ Rewards Points สูงสุด 16,000 คะแนน
- ช้อป 10,000 บาท/เซลส์สลิป รับ 1,000 คะแนน
- ช้อป 50,000 บาท/เซลส์สลิป รับ 8,000 คะแนน
(คะแนนสูงสุด 16,000 คะแนน/สมาชิก/แคมเปญ)

Terms & Conditions:
- จำกัดการยอดใช้จ่ายสำหรับต่อที่ 2 100,000 บาท/ บัตรฯ/ ศูนย์การค้า ตลอดรายการ
- บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส ทุกประเภท ได้รับคะแนนสะสมครึ่งหนึ่ง
- บัตรเครดิตซิตี้แคชแบ็ก และบัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้ได้รับเครดิตเงินคืน 100 บาท ทุกๆ การใช้จ่าย 10,000 บาท/เซลล์สลิป หรือ เครดิตเงินคืน 800 บาท สำหรับการใช้จ่าย ทุกๆ 50,000 บาท/ เซลล์สลิป โดยจำกัดยอดใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
- สินค้าผ่อนชำระผ่านระบบ Citi PayLite ไม่สามารถร่วมรายการ


พิเศษ
รับเพิ่มเครดิตเงินคืน 3,500 บาท เมื่อช้อปครบ 200,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
(ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืนและคะแนนสะสม Citi Rewards ได้ที่ Citi M Visa customer service ชั้น 4 ข้าง Fitness First)
หรือ
เลือกแบ่งจ่ายรายเดือน PayLite 0% 3 เดือน (สำหรับยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป โดยลูกค้าต้องแสดงความจำนงผ่านซิตี้โฟน แบงก์กิ้ง 1588 ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนครบกำหนดวันสรุปยอดบัญชีของสมาชิกบัตรฯ)

Terms & Conditions: สำหรับ Citi PayLite 0% 3 เดือน
- สงวนสิทธิ์เฉพาะสินค้าแบรนด์เนมที่ระบุไว้เท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ไม่ให้ทำรายการจากยอดจากการกดเงินสด
- หากยกเลิกบัตรฯ ธนาคารซิตี้แบงก์สงวนสิทธิ์เรียกเก็บเต็มจานวนทันที
- การทำรายการผ่อนชำระ ลูกค้าต้องแสดงความจำนงผ่านซิตี้โฟน แบงก์กิ้ง 1588 ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนครบกำหนดวันสรุปยอดบัญชีของสมาชิกบัตรฯ
- ยอดการใช้จ่ายแบ่งชำระ 0% 3 เดือน จะไม่สามารถร่วมรับคะแนนสะสมพิเศษในต่อที่ 2 และเครดิตเงินคืน 3500 บาทได้
- ในกรณีที่ลูกค้าติดต่อทำรายการหลังวันสรุปยอดบัญชี ลูกค้าอาจไม่สามารถทำรายการได้ครบทุกรายการตามที่ลูกค้าต้องการ
- การพิจารณาและการอนุมัติจะขึ้นอยู่กับสถานะบัญชี ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติ และวงเงินอนุมัติให้เป็นดุลยพินิจโดยเด็ดขาดของธนาคารฯ ถ้าไม่ผ่านการอนุมัติทางธนาคารฯ จะแจ้งภายใน 7 วันหลังทำการลงทะเบียน และเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด กรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นให้ถือว่าหลักฐานและคำตัดสินของธนาคารฯ เป็นอันสิ้นสุด
- ธนาคารซิตี้แบงก์จะทำการเครดิตเงินคืน และคะแนนสะสมซิตี้รีวอร์ดเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วันหลังจากจบรายการ โดยสมาชิกบัตรฯ จะต้องคงสภาพสมาชิกบัตรฯ จนถึงวันที่ทำการโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี
- ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
- สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น

(ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืนและคะแนนสะสม Citi Rewards ได้ที่ Citi M Visa customer service ชั้น 4 ข้าง Fitness First)