BACK TO EXPLORE

Siam Paragon Midnight Sale

Siam Paragon Midnight Sale แยกร่างช้อปเร็ว เซลทั้งห้างฯและศูนย์ฯสูงสุด 70%

Siam Paragon Midnight Sale แยกร่างช้อปเร็ว เซลทั้งห้างฯและศูนย์ฯสูงสุด 70%

Lucky Draw
ซื้อสินค้าครบทุก 2,000 บาท ภายในห้างฯ หรือศูนย์การค้า รับคูปองชิงโชคลุ้นรับ"บัตรกำนัล" เป็นรอบทุกวัน รวมมูลค่ากว่า 1.3 ล้านบาท

Instant Win
ช้อปภายในห้างฯ หรือศูนย์ฯ ครบตามกำหนดรับของสมนาคุณสุดพิเศษ รวมมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาทโดยมีรายละเอียดตามนี้

- ช้อปครบ 2,000 บาท / วัน (สามารถรวมใบเสร็จภายในวันเดียวกันทั้งห้างฯและศูนย์ฯ จำกัด 1 สิทธิ/ท่าน/วัน ) รับทันที บัตรโบว์ลิ่งฟรี 1 เกมจาก Blue-O และ บัตรส่วนลด 50% สำหรับซื้อบัตรเข้าชม Sea life Bangkok Ocean World (จำกัดรางวัล 300 รางวัล ตลอดรายการ)

- ช้อปสะสมครบ 20,000 บาท/วัน ((สามารถรวมใบเสร็จภายในวันเดียวกันทั้งห้างฯและศูนย์ฯ จำกัด 1 สิทธิ/ท่าน/วัน )
เลือกรับทันที ตั๋วชมภาพยนตร์ในระบบ IMAX จำนวน 1 ที่นั่ง มูลค่า 450 บาท (จำกัด 20 รางวัลตลอดรายการ )
หรือ
บัตรกำนัลมูลค่า 300 บาท จากร้านอาหารชั้นนำในสยามพารากอน (จำกัด 300 รางวัลตลอดรายการ)

- ช้อปสะสมครบ 50,000 บาท/วัน (สามารถรวมใบเสร็จภายในวันเดียวกันทั้งห้างฯและศูนย์ฯ จำกัด 1 สิทธิ/ท่าน/วัน ) เลือกรับทันที Spa Gift จาก Panpuri มูลค่า 3,150 บาท (จำกัด 10 รางวัลตลอดรายการ)
หรือ
บัตรกำนัลที่พัก 1 คืน สำหรับ 2 ท่าน จาก Asita Eco Resort มูลค่า 5,000 บาท(จำกัด 15 รางวัลตลอดรายการ)
หรือ
บัตรกำนัลที่พัก 1 คืนสำหรับ 2ท่าน จาก Siam@Siam Design Hotel Pattaya มูลค่า 6,800 บาท (จำกัด 20 รางวัลตลอดรายการ)

ช้อปสะสมครบ 200,000 บาท/วัน (สามารถรวมใบเสร็จภายในวันเดียวกันทั้งห้างฯและศูนย์ฯ จำกัด 1 สิทธิ/ท่าน/วัน ) รับทันที บัตรกำนัล Scarlett Body Contouring โปรแกรมยกกระชับสัดส่วนทั่วเรื่องร่าง สลายไขมัน เซลลูไลท์และไขมันส่วนเกิน มูลค่า 50,000 บาท จาก The Scarlet Clinic ชั้น 2 สยามพารากอน (จำกัด 15 รางวัลตลอดรายการ)

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า Platinum M Card
สัมผัสประสบการณ์ชมฟุตบอลระดับเวิร์ลคลาสกับ Chelsea Home Games บนที่นั่ง VIP Box และห้ามพลาดแมคช์สำคัญตุลาคมนี้ Chelsea vs Leicester City / Chelsea vs Liverpool เพียงช้อปครบ 20,000 บาท ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน รับสิทธิ์แลกซื้อราคา 20,000 บาท สำหรับ 2 ที่นั่ง (จำนวนจำกัด) *สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ห้องแพลตินั่ม คลับ ชั้นเอ็ม ศูนย์การค้าสยามพารากอน โทร 0-2610-8080

5. PRIVILEGES from CREDIT CARDS
รับ เครดิตเงินคืน/ บัตรกำนัล /คะแนนสะสมเพิ่ม สูงสุด30%
อภิสิทธ์ิเฉพาะสมาชิกบตัรเครดิต Citi M Visa และ ซิตี้ทุกประเภท
รับเครดิตเงินคืน สูงสุด 17.5 %
ต่อที่ 1 รับเครดิตเงิน คืน
สูงสุด 5%* เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ
 ทุกๆ 30,000 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 3%
 100,000 บาท ข้ึนไป /เซลลส์ลิป รับเครดิตเงินคืน 5%
ต่อที่2รับเครดิตเงนิ คืน สูงสุด 12.5%**เพียงใช้คะแนน Citi Rewards เท่ากับยอดใช้จ่ายในร้านค้าภายในศูนย์การค้าสยามพารากอน
 บัตรฯ Citi M Visa และ Citi ULTIMA รับเครดิตเงินคืน 12.5 %
 บัตรฯ Citi อื่นๆ รับเครดิตเงินคืน 10 %
รับเพิ่ม! บัตรกํานัลห้องพัก Santiburi Beach Resort & Spa,Koh Samui 3 วัน 2 คืน มูลค่า 61,724 บาท เมื่อใชจ้่ายต้งัแต่
500,000 บาทข้ึนไป/เซลลส์ลิป (จำกัด 5 ท่านแรก) ***
เงื่อนไข
*/**จํากัดยอดใช้จ่ายในการแลกคะแนนสะสมและเครดิตเงินคืนในต่อที่2 100,000 บาท/ท่าน (รวมบัตรหลักและบัตรเสริม)/ตลอดรายการ
**ยกเว้น บัตรฯซิตี้แคชแบ็ค ,บัตรฯซิตี้รอยลั ออร์คิด พลัส,บัตรซิตี้บิ๊กซีและบัตรเสริมทุกประเภท
*** จํากัดบัตรกํานัล 1 ใบ /ท่าน (รวมบัตรหลักและบัตรเสริม)/ตลอดรายการ
- คะแนนที่ทํารายการแล้วไม่สามารถคืนหรือยกเลิกได้
- เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรฯหลัก ภายใน 60 วันหลังจากจบรายการ โดยสมาชิกบัตรฯจะต้องคงสภาพสมาชิกบัตร
ฯ จนถึง ณ วันที่ทําการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี
- ต้องลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืนและหักคะแนนได้ที่ Citi M Visa Customer Service สาขาพารากอน ชั้น 4ข้างFitness
First เท่าน้้น
- สงวนสิทธ์ิเฉพาะสมาชิกที่มาลงทะเบียนที่Citi M Visa Customer Service 5 ท่านแรกเท่าน้นั
- บัตรกํานัลฯ ไม่สามารถยกเลิก โอนกลับ หรือเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้
- ธนาคารฯขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาตัดสินโดยไม่มีข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้


สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตกสิกรไทย
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,500 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ
รับเครดิตเงินคืน 200 บาท เมื่อชอ้ปต้งัแต่20,000 บาทข้ึนไป/เซลส์สลิป
รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท เมื่อชอ้ปต้งัแต่50,000 บาทข้ึนไป/เซลส์สลิป
รับเครดิตเงินคืน 2,500 บาท เมื่อชอ้ปต้งัแต่100,000 บาทข้ึนไป/เซลส์สลิป
(ยกเว้นรายการแบ่งจ่ายรายเดือน Smart Pay และ KBank Smart Pay By Phoneไม่สามารถนำยอดมารวมคิดในการรับ เครดิตเงินคืนสำหรับรายการนี้ได้)
เงื่อนไข - *-จํากัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,500 บาท /ท่าน /ตลอดรายการระหว่างวันที่ 29 กันยายน-5 ตุลาคม 2559 ที่ศูนย์การค้า สยามพารากอน
- นำใบเสร็จและเซลลส์ลิปมาลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนของธนาคารฯ ชั้น M Stardome เท่าน้้น
- ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล บัตร Fleet Card บตัรเครดิตแฮปปี้ออนไลน์บตัรเครดิตไทเบฟ และรายการแบ่งจ่ายราย
เดือน Smart Pay และ KBank Smart Pay By Phoneไม่สามารถนํายอดมารวมคิดในการรับเครดิตเงินคืนสําหรับรายการนี้ได้
- กรณีที่ทางผู้ถือบัตรฯปฏิเสธการจ่ายเงินรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต หรือทางร้านค้าคืนยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไม่ว่ากรณีใดๆ ภายหลังจากที่ทางธนาคารได้เครดิตเงินคืนพิเศษเข้าบัญชีบัตรเครดิตไปแล้ว ธนาคารจะเรียกเก็บเป็นค่าใช้จ่ายคืนจากบัญชีบัตรเครดิตนั้น ตามที่ธนาคารได้มีการเครดิตเงินคืนให้
- ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี บัตรเครดิตของผู้ถือบัตรโดยแสดงยอดใบแจ้งหนี้บัตรเครดิตภายใน 60 วันหลังจบรายการ
- รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยนมือหรือแลกเป็นเงินสดได้
- ในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโตแย้งใดๆ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรี
ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 250 บาท
ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 750 บาท
ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 2,500 บาท
(จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,500 บาท / สมาชิกบัตร /ตลอดรายการ )

เงื่อนไข
· สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย เฉพาะร้านค้าเช่าภายในศูนยก์ารค้าสยามพารากอน และสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
· สงวนสิทธิ์ การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะลูกค้าที่ใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกําหนดและลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนของศูนย์การค้า
เท่านั้น (สยามพารากอน : ชั้น M Stardome) มิฉะน้้นถือว่าสละสิทธิ์
เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน : สงวนสิทธิ์ การให้เครดิตเงินคืนสูงสุด 2,500 บาท ต่อหมายเลขบัญชี ภายใต้ชื่อ-นามสกุลเดียวกัน ตลอด
รายการส่งเสริมการขาย
· บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯภายใน 90 วัน หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย(กรณีบตัรเสริมเครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น )
· ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืน โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 120 วันหลังจากวันที่จบรายการ
· ยอดการใช้จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนํามาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคํานวณเครดิตเงินคืนต่อเซลล์สลิป
· รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
· ขอสงวนสิทธิ์ ในการเครดิตคืนเงิน เฉพาะสมาชิกที่ยังคงสภาพสมาชิกอยู่ และมีประวัติการชําระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
- ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้น ในวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวม ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในการภายหลัง ยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากบัตรเสริม ที่เรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรหลักบริษัทฯ
- รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถ โอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเงินเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น
- บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด หากมีกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สุด
- ยกเว้นการซื้อสินค้าจากห้างสรรพสินค้าภายในสยามพารากอน,Power Mall ทุกสาขา, Gourmet Market และ Home Fresh Mart ทุกสาขา , แผนกสุรา , บัตรโทรศัพท์ บัตรเติมเงินทุกประเภท, บัตรกำนัล, การซื้อสินค้าผ่อนชำระ Krungsri Smart Planสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC แลกรับเครดิตเงินคืน
ได้ไม่จำกัดยอดสูงสุดตลอดรายการ
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC กับร้านค้าเช่าต่างๆ ภายในศูนย์การค้า Siam Paragon
และใช้คะแนนสะสม KTC Forever Rewards เท่ากับยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปเพื่อแลกรับ
 เครดิตเงินคืน 10% สําหรับยอดใช้จ่ายตํ่ากว่า 5,000.- ต่อเซลส์สลิป
 เครดิตเงินคืน 13% สําหรับยอดใช้จ่ายครบ 5,000 –30,000.- ต่อเซลส์สลิป
 เครดิตเงินคืน 15% สําหรับยอดใช้จ่ายครบ 30,001.-ขั้นไปต่อเซลส์สลิป
หมายเหตุ : สําหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่นําเซลล์สลิปจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตฯ กับร้านค้าเช่าภายในศูนย์การค้าฯ มาลงทะเบียนแจ้งความประสงค์การรับสิทธิพิเศษท้งัหมดของรายการที่จุดแลกรับสิทธิพิเศษของงานภายในศูนยก์ารค้าSiam Paragon
บริเวณ Stardome ชั้น M โดยยกเว้นเซลส์สลิปยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตฯ จากแผนกต่างๆ ภายในห้างสรรพสินค้า Siam Paragonไม่สามารถร่วมรายการได้
เงื่อนไข
- ยกเว้นบัตรเครดิต KTC Cash Back, บัตรเครดิต KTC ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย, บัตรเครดิตKTC Visa Corporate Gold
และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถร่วมรายการได้
- ขอสงวนสิทธการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกบตัรเครดิต KTC ที่คงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตฯ โดยไม่ผิดนัด
ชำระหนี้ตลอดระยะเวลาร่วมรายการส่งเสริมการขายจนถึงวันที่เคทีซีมอบสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ให้สมาชิกบตัรเครดิตฯและ
- ขอสงวนสิทธิ์ สําหรับสมาชิกบัตรเครดิตฯ ที่มีคะแนนสะสมเพียงพอกับที่กําหนด และเฉพาะการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนวัน
ต่อวัน ที่สมาชิกทำรายการเท่านั้น โดยคะแนนสะสมจะถูกหักออกจากคะแนนสะสมของบตัรเครดิตฯ ทันทีที่สมาชิกบัตรเครดิตฯ ใช้แลกเพื่อรับเครดิตเงินคืน
- ขอสงวนสิทธการมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบตัรเครดิตฯ ที่เกิดจากการใช้คะแนนสะสมแลกรับภายใน 60วัน นับจากวัน สิ้นสุดรายการ
- ขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลของเคทีซีเป็นสําคัญ สมาชิกบัตรเครดิตฯ ผู้ร่วมรายการ ควรเก็บหลกัฐานการลงทะเบียนกับ เคทีซีรวมทั้งเซลล์
สลิปเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงและตรวจสอบในกรณีจําเป็ น
- ขอสงวนสิทธิ์ สิทธิประโยชน์ตามรายการไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
- กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
- เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล รายละเอียด ข้อกําหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท ค่าตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
- กรุณาศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมจากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในศูนยก์ารค้าฯ หรือโทร02-123-5000 กด 6 หรือ www.ktc.co.th

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าธนาคารธนชาต
1. รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท ตลอดรายการ
2. แบ่งจ่าย 0% นาน 6 เดือน เมื่อช้อปสินค้าจากทุกร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรธนชาตตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป (ผู้ถือบัตรสามารถนำเซลล์สลิปที่ซื้อสินค้ามาเปลี่ยนเป็นยอดแบ่งจ่ายรายเดือนนาน 6 เดือน ที่จุดลงทะเบียน ณ จุดแลกของสมนาคุณ ชั้น M StarDome )

เงื่อนไข
- สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนชาต และ บัตรเครดิตนครหลวงไทย ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯเท่านั้น
- บัตรเครดิตสำหรับองค์กร ( Corporate Card ) ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
- ขอสงวนสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืน สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียน ณ จุดแลกของสมนาคุณ ชั้น M StarDomome
- การรับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่มียอดกาารใช้จ่ายผ่านบัตรฯตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป/บัญชีบัตร/เซลล์สลิป และทำรายการแบบชำระเต็มจำนวนเท่านั้น โดยธนาคารจะเครดิตเงินคืนตามแต่ละช่วงของวงเงินยอดใช้จ่าย/บัญชีบัตร/เซลล์สลิป(ตามตาราง)
- จำกัดการรับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสูงสุด 4,000 บาท / บัญชีบัตร / ตลอดรายการ
- การเครดิตเงินคืนจะคำนวนจากการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกันจากทุกรายการส่งเสริมการขาย ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน ระหว่าง วันที่ 29 ก.ย. - 5 ต.ค. 59 เท่านั้น ยกเว้น การเปลี่ยนยอดซื้อปกติเป็นการรายการผ่อนชำระผ่าน Call Center และ/หรือ ณ จุดแลกของสมนาคุณ การซื้อบัตรกำนัลศูนย์ฯ โดยจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าธนาคาร UOB
ต่อที่ 1 รับคะแนนสะสมเพิ่ม 30%
สำหรับทุกยอดใช้จ่ายทั้งในและต่างประเทศผ่านบัตรเครดิต ยูโอบี ระหว่างวันนี้ - 31 ตุลาคม 2559 *จำกัดจำนวนคะแนนสะสม 20,000 คะแนน/ลูกค้า/ตลอดรายการ

ลงทะเบียนคั้งเดียวเพื่อรับสิทธิตลอดรายการส่งเสริมการตลาดโดยส่ง SMS พิมพ์ BIG เว้นวรรคตามด้วยเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 4545111 (ครั้งละ 3 บาท )

เงื่อนไข
- สงวนสิทธิเฉพาะบัตรเครดิตยูโอบี ที่ออกในประเทศเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ถือบัตรเครดิตจะต้องลงทะเบียนผ่านระบบ SMS คงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร,และไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ธนาคารฯ ทำการบันทึกคะแนนสะสมในบัญชี
- จำกัดจำนวนคะแนนสะสมอัตราพิเศษไม่เกิน 20,000 คะแนน/ลูกค้า/ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น
- ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวนคะแนนสะสมเพิ่ม 30% ในรายการนี้ต้องอยู่ระหว่างวันที่ 12 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2559 โดยยึดถือวันที่ทำรายการขออนุมัติ( Transaction Date ) เท่านั้น (โดยไม่รวมรายการจากการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากหมวด น้ำมัน, กองทุนต่างๆ, รายการผ่อนชำระที่เกิดขึ้น ก่อนวันที่ 12 สิงหาคม 2559, ยอดเบิกเงินสดล่วงหน้า, ดอกเบี้ย,ค่าปรับ,ค่าธรรมเนียมทุกประเภท, และ รายการที่ถูกยกเลิกภายหลัง
- ธนาคารฯ จะทำการคำนวนยอดใช้จ่ายเพื่อให้คะแนนสะสมเพิ่มโดยจะคำนวนรายการของบัตรหลักทุกใบ และบัตรเสริมทุกใบรวมกัน และทำการบันทึกคะแนนสสะสมเพิ่ม 30% จากคะแนนสะสมปกติที่ท่านได้รับภายใน 620 วัน นับจากวันที่จบรายการให้กับบัตรหลักที่ลูกค้าทำการลงทะเบียนเท่านั้น
- คะแนนสะสมไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
- กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวนคะแนนสะสม ผู้ถือบัตรตจะต้องทำการติดต่อมยังธนาคารเพื่้อตรวจสอบความถูกต้องภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ธนาคารทำการบันทึกคะแนนสะสมให้กับสมาชิกบัตรฯ

ต่อที่ 2 ยอดใช้จ่าย ทุกๆ 10,000 /เซลล์สลิป รับบัตรกำนัลสตาร์บัค 200 บาท
*จำกัดการรับบัตรกำนัลคืนสุงสุด 600 บาท / บัญชีบัตร / ตลอดรายการ